Deziroj de membroj

Ĉu membroj de UkrEA nepre devas pripagi por estraranoj iliajn postulojn:
 • Se jes "+"
 • Se por tio estraranoj devas peti monon en rubriko subvencioj "S"
 • Se vi dubas pri subvencioj "D"
 • Se tio estas jam tro "TRO"
 • Via propono

Ĉu vi subtenas, ke en la statuto estu punkto, publika referendumo de individuaj membroj de UkrEA?

 • JES
 • NE

Kiu elektas?

 • 10-15 gvidantoj/reprezentantoj de kluboj "10"
 • Pli ol 100 individuaj membroj "100"
 • Via propono
Kiun elektas?
 • Mi volas ke ni elektu prezidanton, kaj poste li mem disdonos la postenojn "P"
 • Mi ŝatas ke ĉiu estrarano estu elektita aparte "A"
 • Via propono

Por kiu periodo?

 • Mi ŝatus ke estu elektitaj por unu jaro kaj poste devas esti nepra unujara paŭzo "1"
 • Mi ŝatus ke estu elektitaj por unu jaro kun ebleco estis reelektita por ankoraŭ unu jaro, sed poste devas esti nepra unujara paŭzo "1+"
 • Mi ŝatas ke la estraranoj estu elektitaj por 3 jaroj "3"
 • Via propono

Jarkotizo-2016.
Por la 2016a kasisto kolektas po 50 stelojn (25 stelojn por lernejanoj, studentoj, emeritoj, invalidoj kaj senlaboruloj). Tute bezonata pago estas 20 (0.5 EUR por UEA kaj ~5 steloj por pagi ŝtatmonpunon 1140), aliaj 30 iras por aldonaj servoj, kiuj ne estas devigaj. Ĉu vi subtenas, ke en kazo de ne deziro mendi aldonajn servojn, individua membro en la 2016a jaro povu pagi nur 20 stelojn?
 • Estu tia ebleco "20"
 • Ne estu tia ebleco "50"
 • Via propono

Ĉu vi subtenas kreadon de Kontraŭkorupta organizo, kiu batalos kontraŭ korupto en UkrEA, ULEJ, ULEI, UK-organizado...
kaj donos rekomendojn por estonteco?

 • Jes "+"
 • Ne, sufiĉos nur KRK en UkrEA "-"
 • Via propono

Kiu-maniere vi ŝatus organizi UKon en Ukrainio?
 • Malgranda grupo da homoj donos al ni la taskojn, kaj ni plu nenion bezonas "M"
 • Ni ĉiuj estas egalaj, ĉiuj taskoj kaj la tuta informo estu publika (en la reto) kaj ni promesas ne perlabori monon dank' al UK "Ĉ"
 • Ni ĉiuj estas egalaj, ni volas organizi UKon prefere kun nova estraro de UEA (post 6-10 jaroj), ni avertos ilin, ke ili pli severe kontrolu nian preparadon al UK (ja, ni ne estas Svedio aŭ Francio kaj foje imagas, ke "malgranda" uzurpo aŭ korupto estas normo por ĉiuj landoj). Ĉiuj taskoj kaj la tuta informo pri preparado estu publika (en la reto) kaj ni ĉiuj promesas ne perlabori monon dank' al UK "Ĉ+"
 • Ni ne estas pretaj por UK "0"
 • Via propono
-------------------------

0.25 estas aldonaj komentoj
~ dume mi ne scias kion respondi#
Plena nomo
papero
tele-
fon
ado
vojaĝ-
oj
manĝ-
ado
loĝ-
ado
salajro
referen-
dumo
kiukiunperiodo
kotizo
2016
KOUK
kiujn servojn vi ŝatus mendi
*por bonegaj ideoj estis uzita flava koloro
1
Andreo Jankovskij
S
TRO
D
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1
(a)
20+Ĉ+
(b)
Mi ŝatus inviti bonan preleganton el Eŭropo, por ke li prelegu pri organiza laboro kaj tio kostu ne pli ol 500 stelojn
(a) - post UK eblas fari "1+"
(b) - eble ni ne estas pretaj por bona UK
2
Tamara
Kostjuk *
S
TRO
D
TRO
TRO
TRO
JES
100
(a)
A
0.25
(b)
15
(c)
+
Ĉ+(a) - membroj povas havi pli aŭ malpli ol unu voĉo, depende de ilia reputacio
(b) - elekti prezidanton por 3 monatoj
(c) - tiu, kiu kulpas pri ŝtatmonpuno, devas mem ĝin kovri
3
Olga
Bauer
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
130
+
Ĉ+Por invito de famuloj (kiuj povas propagandi E-on) kaj por Espranto-ensigno mi povus pagi
4
Sergeo Bojko
S
S
S
D
D
TRO
JES
100
(a)

P/A
1++
20
+
Ĉ+
(a) - ni enkonduku poentojn por voĉgraveco. Ŝtelisto ne rajtos esti estraranoj dum loga perido. Ni kreu etoson de ludo, tamen sen amorala konduto de atakantoj kaj uzurpantoj
5
Raja
Bojko
S
 S S D D TROJES
100
(a)

P/A
1++
20
+
Ĉ+(a) - ni enkonduku poentojn por voĉgraveco.
Ŝtelisto ne rajtos esti estraranoj dum loga perido.
6
Olena Rahozina
S
 TRO DTRO
TRO
TROJES100
A
1+20
+
Ĉ+
Espranto-ensigno
7
Sveta Pogorelaja
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
P/A
1++30
+
(a)
Ĉ+
Plispertiga laboro por membroj de UkrEA
(a) - nomi organizon pli milde ekzemple:
"solvo de ĉiuj miskomprenoj"
8
Dmitrij Cibulevskij
D
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
(a)
100
/10

A
1
50
-
(b)
0

Inviti prelegantojn kaj famulojn kaj eĉ kluboj tion povas fari
(a) - eĉ sen linio en statuto referendumo povas bone funkcii
(b) - KRK povas esti pli forta kaj aktiva en ĉiuj anguloj de ilia laboro
9
Ihor Glagolevskij
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1+
20
+
Ĉ
Iu servo kiu estu pagenda por neesperantistoj, kaj estu senpaga por esperantistoj
10
Valentina
Korsun
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1+
~
+
0
~
11
Volodimir
Hurtovenko
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1
50
+
0
(a)
Mi povas aĉeti helianton kaj mi pretas mem fari senpagajn servojn por UkrEA. Ankaŭ mi ŝatus iel kontribui por vigligi E-klubojn
(a) - ni ne estas pretaj ĉar:
- mankas forta teamo
- mankas konkordo inter e-istoj
- nuntempe estas milito k ekonomia krizo
12
Vanja Neĉes
D
D
D
D
D
D
JES
100
A
1+
20
-
(a)
-
(b)
Mi pretus pagi por kreado de paĝaro kie estos analizo de ĉiu okazaĵoj en Ukrainio, proponoj de membroj, diskutoj ktp.
(a) - KRK devas esti perfekta
(b) - iam ajn organizi, sed ĝi devas esti publika, klara kaj malfermita por ĉiuj esperantistoj en Ukrainio
13
Olena Poŝivana
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
 1+
(a)
0
(b)
-
(c)
0
(a) - ni povas ekz. ŝanĝi trionon, dum elektoj
(b) - eblas fari konton en banko, de tie pagi 0.5 EUR kaj tute ne kolekti jarkotizojn
Por pripagi 100 membrojn bezonatas 50 EUR/jare, sufiĉos 500 EUR en banko (unufoje kolekti po 5 EUR de ĉiuj membroj). Se post 5 aŭ 10 jaroj bankoj komencos doni iom malpli da profito, aŭ UEA komencos kolekti iom pli, do eblos ankoraŭ unufoje aldoni po kelakajn eŭrojn

(c) - ĉiam devas esti detalaj financaj raportoj pri ĉiu hrivno, kiel ĉe blindaj esperantistoj
14
Volodimir
Ĥodin

D
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1++
20
+
~
Mi povas pripagi Helianton kaj tio sufiĉos
15
Semen Vajnblat

TRO
TRO
TRO
TRO
TRO 16
Roman
Kozarenko
-
(a)
-
(a)
-
(a)
-
(a)
-
(a)
-
(a)
JES
100
A
1++20
+
Ĉ+
(b)
(a) - ni ĉiuj estas volontuloj
(b) - se paroli pri sperto de IJK-oranizado en Kijivo, do ĝi estas tre malbona sperto,
17
Svitlana
Kozarenko
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1
20
+
~
Mi mone subtenus pli interesajn UkrEA-kongresojn, ne sidadon kiel en biblioteko, sed ion pli viglan kaj interesan. Kaj certe pli da tempo dediĉi por pli neformala komunikado inter ĉiuj partoprenantoj
18
Alla Konoval
TRO
TRO
TRO
(a)
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1
20
+
0
(b)
(a) - mi pensiulino kaj ne volas pripagi vojaĝojn de prezidanto
(b) - se ĉiujare ŝanĝi estraranojn,
eble post 6-8 jaroj ni maturiĝos ĝis UK!

19
Sveta
Neĵalskaja
-
(a)
-
(a)
-
(a)
-
(a)
-
(a)
-
(a)
JES
100
P/A
1++
20
+
(b)
-
(c)
(a) - granda kvanto de esperanto-problemoj
venas ne pro diversaj ideologioj sed pro mono

(b) - indas nomi la organizon pli mole
(c) - ni petu UEA, ke ili proponu sian ĉeforganizanton por LKK en Ukrainio, kiu gvidos nin (eĉ per Skajpo) al bona kongreso
20
Ihor
Jasinski
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
 1+20
+
Ĉ+
~
21
Rustem
Horbenko
~
~
~
~
~
~
JES
100
A/P
1+
20
+
Ĉ+
Mi povus mendi revuon
22
Jana
Janoviĉ
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
120
+
Ĉ+
Mi bezonas E-paĝon kun Esperanto-varoj, flagoj, suveniroj, ktp. aĉeteblaj en Ukrainio
23
Aniĉka
Marĉak
S
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
A
1++

20
+
+
(a)
(a) - ni ne skribu leteron al UEA, ke ili nin pli kontrolu, ni mem kontrolu, ke ĉio estu publike kaj perfekte
24
Icĥak
Penzjev
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
10
A
 1+20
+
-
(a)
Monaj aferoj devas esti tre klaraj kaj publikaj (en interreto).
(a) - estas tro frue por paroli pri UK
25
Nina Daniljuk
S
S
S
S
S
TRO
JES
100
P/A
1+/+
(a)

20

-
(b)
Ĉ+
(c)
(a) - 2 aŭ 3; estu same kiel en UEA
(b) - KRK estu pli forta kaj publikigi ĉion en Interreto
(c) - aŭ eble ni ne estas pretaj
26
Serhij Ŝmatkov
+
S
TRO
TRO
TRO
TRO
JES
100
~
1++
~
-
(a)
0
(a) - KRK estu pli forta
27
Viktor
Petruĉok
D
TRO
S
S
S
TRO
JES
10/
100
P
 1+20
-
(a)
0
(a) - KRK estu pli forta
28
Sergeo PrudkoTROTROTROTROTROTRO~100A1++ ~-
(a)
~(a) - KRK estu pli forta
29
 
 30
 
 31
 
 32
 
 33
 
 34
 
 35
 
 36

      
      
37       
      
38
       
      
39
       
      
40
       
      
41
       
      
42
       
      
43
       
      
44
       
      
45
       
      
46
       
      
47
       
      
48
       
      
49
       
      
50
       
      
51
       
      
52
       
      
53
       
      
54
       
      
55
       
      
56
       
      
57
       
      
58
       
      
59
       
      
60
       
      
61
       
      
62
       
      
63
       
      
64
       
      
65
       
      
66
       
      
67
       
      
68
       
      
69
       
      
70
       
      
71
       
      
72
       
      
73
       
      
74
       
      
75
       
      
76
       
      
77
       
      
78
       
      
79
       
      
80
       
      
81
       
      
82
       
      
83
       
      
84
       
      
85
       
      
86
       
      
87
       
      
88
       
      
89
       
      
90
       
      
91
       
      
92
       
      
93
       
      
94
       
      
95
       
      
96
       
      
97
       
      
98
       
      
99
       
      
100