KRK

Kaŝo de informo kaj uzurpado (Andreo Jankovskij)
Eŭheno Kovtonujok ne kapablis doni klaran informon pri financoj en pasintaj jaroj, provis uzurpi, kaj ULEI (atakante Sveta Pogorelaja), kaj ULEJ kaŝe enŝovante sian komencantinon. Tre ŝatas ke la organizo estu lia propraĵo kaj publike mensogis pri oficiala malekzisto de UkrEA antaŭ lia prezidantiĝo.
Li foje invitas min al sia oficejo, kie lia sekretariino demandis pri mono por papero, skribiloj kaj telefonado. Alia lia "sekretariino" foje rekte diris al mi, ke "Esperanto estas mono". 
Dum UkrEA kongreseto 2015 li kune kun Lineckij kaj Prudko altrudis kolektadon de 50 hrivnoj. Al demando por kio ili bezonas la monon - ili laŭvice silentis. Poste al mi (kasisto) de diversaj homoj komencis venadi aludoj, ke ne necesas publikigi detalan buĝeton, kaj entute nenion publikigi. 
Ke listo da servoj ne estas bezonata por "korupta" organizo. Do, kun Kovtonjuk venis nova tendenco, ke diversaj homoj komencas skribi al vi strangaĵojn laŭvice - esplorinda afero.

Pri foresto de financa raporto dum kongreso de blindaj esperantistoj (Olena Poŝivana)
Mikalo Lineckij ne estis kapabla doni financan raporton de la kongreso.

Pri PSI-korupto (Anonimulino)
Mikaelo Lineckij organizas vojaĝojn al PSI, sed poste deklaras sian ege pli altan prezon ol pagas ĉiuj esperantistoj por partopreni en la aranĝo.

Libra korupto (Ihor Jasinski)
Mikaelo Lineckij prenis monon por lia libro, sed, nek libron, nek monon mi ricevis.

SAT-uzurpado (Anonimulino, Andreo Jankovskij)
Jefim Zadman faris tiel, ke jaltaj esperantistoj ne povu organizi kaj partopreni en Jalta SAT-kongreso.

Pri dokumento-uzurpado (la tuta UkrEA-kongreso)
Volodimir Hordijenko uzurpis kaj ne transdonis dokumentojn al nova estraro de UkrEA. Li havis senton ke la organizoj estas lia propraĵo.
Trovis en statuto punktojn, kiuj tie forestas (ja paperoj havas iun valoron nur por simplaj membroj kaj estraro povas ludi per ili).

Pri korupto dum IJK-2011 (Andreo Jankovskij)
Ĉiuj junuloj vidis, kiel Mikaelo Lineckij arogantege priŝtelis la tutan IJKon. TEJO multfoje petis ĉiujn, ke buĝeto estu publika kaj klara, ke ĝin necesas regule sendi al TEJO. Sed nenio tio okazis. TEJO multfoje petis min starigi ĉi demandon dum niaj sensencaj renkotiĝoj kun Mikaelo (ni simple sidis, kvazau pri io organiza paroletis kaj iris hejmen). Tiel esti longe. Poste estraro de TEJO komprenis, ke ni faris grandan eraron kun Mikaelo. Do, TEJO iris al UEA, Osmo Buler sendis leteron al Mikaelo, ke ĉio devas esti publika, ke vi devas esti respondeca... Sed tio neniel influis al li, ja li jam havis iom da miloj da eŭro en la poŝo. Do, IJK-on ni organizis tiel. Tion, kion ni povis, ni portis de hejmo. TEJO skribis, ke tamen estis iu raporteto de Mikaelo post la fino de IJK (sekreta por junuloj), nu vi mem komprenas, ke tute fuŝa, ili aparte substrekis multajn punktojn, ke estis 3 busoj, sed ili persone vidis nur unun, kaj ktp. pri aliaj buĝetpunktoj kaj ties monsumoj. En la lasta punkto estis skribite, ke tamen ankorau restis ĉiurkau 1 000 euroj, kaj ke Mikaelo ilin sendos al TEJO poste. Nu Lineckij sendis-sendis-sendis ĉiu-monate rakontante ke tuj sendos, tiel duonjaron, kaj fin-fine eĉ tion ne sendis. Kompreneble en TEJO-revuo estis multfoje skribite, ke IJK en Kijivo estis bonetosa, tamen ...

Uzurpado (Andreo Jankovskij)
Voloimir Hordijenko provis arogante uzurpi, kaj UkrEA, kaj ULEI, kaj ULEJ. 
Aĉe forigadis homojn el sia E-klubo.

Korupto (Julija Patlan)
Voloimir Hordijenko altrudis 4 kotizojn, faris tiel, ke lian UkrEA-kongreson povu viziti nur tiu, kiu venis kun ĉeko, kie estas skribite, ke li aŭ ŝi pagis monon al la prezidanto.