Reguloj

1. Estas malpermesite altrudi siajn servojn al aliaj membroj sendepende de via rango kaj statuso.
2. Deviga estas nur pago al UEA 0.5 EUR. Sed preferinde meti pli grandan monsumon por pli engaĝiĝi en la movadon.
3. Informo pro via konto kaj viaj elspezoj estas en la rubriko "Membroj".
4. Signo "20" en rubriko jarkotizo signifas, ke vi jam pagis jarkotizon kaj konfirmis vian membrecon por ĉi jaro.
5. Aldonajn servojn vi povas mendi mem en oportuna por vi tempo en rubriko "Varoj kaj servoj".
6. Se vi havas ideon por subvencioj, ĝin eblas meti en rubrikon "Subvencioj".
7. Por subteni kreemulojn kaj ilian agadon vi povas vizite rubrkion "Subteno de kreemuloj"
8. Pageblecoj estas indikitaj en rubriko "Kontaktoj kaj pageblecoj"