Subvencioj

Ĉi tie estos listo da subvencipetoj, se iu el ili trovos sufiĉan monsubtenon, do ĝi realiĝos.
Ekz. pripago de restado en Kijivo de iu interesa gasto por UkrEA-kongreso...

1. Urĝa helpo 25, mono kiun povas uzi estaranoj en kazo, se estas urĝa bezono kaj ĉiuj estraranoj subtenis ĉi decidon.
Se la mono ne estas elspezita, ĝi transiras por la sekva jaro. Se iu parto de mono estis elspezita, do estraranoj devos pruvi al la membroj dum la kongreso, ke ĉi tiu pago estis urĝa kaj nepra.
Subtenis: Andreo J. - 25

2. Printado de varbiloj 25, Oleksand Hriŝĉenko kaj Andreo Jankovskij porponas krei belajn kolorajn varbilojn por reklami Esperanton. Aliĝu ankaŭ vi al nia teamo! Ni bezonas helpon, kaj kun dezajno, kaj kun printado, kaj kun disdonado. Dume ni esploras la eblecojn kaj indan kvanto, sed baldaŭ ni publikigos tre konkretan proponon (kvanto, kosto, celo).
Subtenis: Andreo J. - 25